Övriga produkter

Problem med luftföroreningar eller dålig lukt? Vi hjälper dig ta djupa andetag med produkter som professionella andningsmasker, ozongeneratorer och luftrenare.

andningVid sidan om byggnadsställningarna har vi även satsat på produkter som löser luftburna problem. Som exempel kan nämnas ett mycket avancerat andningsskydd med ett filter från öra till öra som gör det lätt att andas samtidigt som partiklarna fördelas över en större yta utan att nå andningsvägarna.

Ozongeneratorer bildar som namnet antyder oxiderande ozon. Det är effektivt för att bryta ner det mesta som orsakar luftproblem, såsom mögelsvamp, rök, bakterier och starka dofter.

Våra luftrenare är produkter som handgripligen tar bort partiklar från inomhusluften. De tar inte bara bort lukt utan även kvalster, mögelsporer, tobaksrök och annat.

Hör av er så berättar vi mer.

Girmek Bygghjälp AB
Björkslingan 12
611 73 Vrena
Tel: 0155-915 70
Fax: 0155-67 91 95
Länkar